Vít Syrový

Vít Syrový napsal několik knih, které se zabývají mnoha věcmi, kosmetikou, pohledem na výživu, na celkový rozvoj člověka a jeho duše. Vystudoval chemii, nastoupil do Výzkumného ústavu potravinářského a tím, že nahlédl do praxe, začal se věnovat víc zkoumání látek, které najdete v potravinách a kosmetice. Začal studovat chemické látky, píše o nich a začal také přednášet o dané problematice.

Zobrazuji všechny 2 výsledky